Staročeský jarmark - otevření zahrady Zvonku veřejnosti

Pozemek MČ Praha 4, který je součástí areálu střediska Zvonek, umožnil vybudování několika vzájemně prolínajících se prostor určených k různým činnostem.

Středisko Zvonek, jehož dlouhodobým plánem je propojování života střediska s životem majoritní společnosti z blízkého okolí, by chtělo využít nově otevřené komunitní zahrady jako pozvánku k vytvoření aktivního komunitního života s centrem právě ve Zvonku.

Zahradničení ve Zvonku funguje už několik let. Asistenti pomáhají klientům pěstovat bylinky a zeleninu v pařeništi, osazují společně truhlíky květinami. V letošním roce má středisko velkou příležitost začít se zahradní terapií, která může probíhat na revitalizované zahradě.

Některé záhony budou klienti obhospodařovat v rámci zahradní terapie a další budou nabízeny k užívání veřejnosti. Zahradní terapie není jen relaxace v zahradě. Disciplíny, jako je vytrhávání plevele a okopávání bylinek, jsou účinným tréninkem jemné motoriky. Chůze s konví a zalévání procvičí koordinaci těla, pamatovat si, kde je co zaseto slouží k práci s pamětí. 

DSC_0138

Komunitní pěstování je určitě vhodné pro rodiny s menšími dětmi, které dostanou možnost se radovat, případně prožívat i zklamání z vlastnoručně vypěstovaného. Setkávání při práci je nejpřirozenějším prostorem pro seznamování se se sousedy.

Zahrada bude sloužit i zájemcům o zdravý životní styl. Outdoorové fitness už není trendem, ale běžnou praxí. Zacvičit si na čerstvém vzduchu mezi zeleninou a bylinkami za zpěvu ptáků, co více si přát?

Čtyři posilovací stroje čekají od 2. 6. 2017 na první zájemce o procvičování svalů, posilování rukou i nohou, zvyšování rovnováhy těla a zvyšování kapacity srdce a plic. V dohledové vzdálenosti bude pískoviště pro nejmenší, jehož čistotu a upravenost zajistí za dopomoci opět klienti střediska.

DSC_0247

Prostor umožňuje bavit se sportem či zahradničit nebo jen odpočívat. Multifunkční prostor pro setkávání sousedů z okolí s klienty a zaměstnanci střediska i jejich rodinami. Multigenerační prostor, kde si každý může najít to, co mu udělá radost.

Veřejná sbírka na Epilepsy alarm