STŘEDISKO DIAKONIE ZVONEK

Diakonie ČCE - Středisko Zvonek v Praze 4

Poskytujeme podporu a pomoc osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením v pobytových i ambulantních službách již od roku 1992.

Od roku 1992 poskytujeme tyto ambulantní a pobytové služby:

  • Centrum denních služeb
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením 
  • Chráněné bydlení

Vedení střediska

Ředitel: Bc. Michaela Kunzová

PROČ JE ZVONEK ZVONKEM

Název Diakonie ČCE – středisko Zvonek se k našemu zařízení nevztahoval od počátku jeho působení. V roce 92 fungovalo ještě jako Dětské centrum Diakonie ČCE.

Později jsme jako jedno z prvních středisek nabízeli ubytovací služby pro klienty Domov pro osoby se zdravotním postižením a tehdy tzv. Internát – obdobu nynějšího Chráněného bydlení.

Naše poslání a klientela byla vnímána v oněch časech různě – tehdejší zaměstnankyně Miroslava Jindráková vzpomínala: „Šest nebo sedm našich dětí běhalo na hřišti mezi paneláky, najednou vykoukla paní z okna a začala křičet „Kdo se má na ně koukat, odveďte si ty chovance někam dovnitř!“ a vzápětí se z jiného balkónu ozvalo: „Pojďte sem, máme banány.“

Avšak zpět k názvu. Olga Kurcová, jedna z význačných osobností počátků sociálních služeb u nás po revoluci, zakladatelka centra Oáza, pořádala historicky první olympiádu pro lidi s mentálním postižením. Zahajovací ceremonie se tehdy účastnily osobnosti jako Lucie Bílá či Bára Hrzánová, jednalo se tedy o velkou akci. Středisko Diakonie v Šípkové se mělo také účastnit, avšak bylo nutno vymyslet název družstva. Pan Miloš Vlachý, zdravotnický pracovník střediska, tehdy přišel poprvé s nápadem Zvonek – aby nás bylo slyšet. Ten posléze Zvonku zůstal doteď.

A stále se snažíme, aby nás bylo slyšet. Hodláme dále přispívat k zapojování mentálně a kombinovaně postižených do většinové společnosti různými projekty a akcemi, které připravujeme a realizujeme.