Chráněné bydlení

Provozní doba: otevřeno nepřetržitě

Vedoucí služby: Mgr. Petr Hanzl

Telefon: 739 244 773

E-mail: chbyd@diakonie-zvonek.cz

Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu většinové společnosti, a to jak v oblasti bydlení, zaměstnání, trávení volného času a dalších oblastech se životem souvisejících. Celoroční služba jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka.

Služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Naším cílem je především vytvořit uživatelům takové prostředí a takové dny, aby se jejich prožívání co možná nejvíce podobalo běžnému životu.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Mezi související cíle náleží následující:

 • vytvářet domácí prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí,
 • podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uživatelům služeb umožní samostatnost, nezávislost a individuální rozvoj,
 • poskytovat podporu skutečně tam, kde uživatelé služeb nejsou schopni danou oblast sami zvládnout,
 • pomoci při uplatňování práv a zájmů uživatelů, aby byli přijímání ve společnosti se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými situacemi,
 • udržovat přirozené sociální vztahy a vazby, podporovat uživatele v aktivitách, zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení.

 

Popis zařízení

Služba je realizována na čtyřech místech Prahy 4:

Šípková 1838/1, Praha 4 – Krč

 • prostor chráněného bydlení se nachází v patře objektu střediska Zvonek, uživatelé mají k dispozici vlastní bytovou jednotku, společnou kuchyň, společenské prostory, hygienické prostory a šatnu
 • možností je využití venkovní zahrady, vnitřní tělocvičny, multifunkční místnosti s počítači s internetovým připojením

Viktorinova 1122/1, Praha 4 - Pankrác

 • byt 2 + 1 v Domě s pečovatelskou službou v pronájmu od Prahy 4

Bránická 43/55, Praha 4 - Braník

 • byt 3 + 1 v Domě s pečovatelskou službou v pronájmu od Prahy 4

Vavřenova 1170/8, Praha 4 - Bráník

 • byt - garsoniéra

Byty nejsou bezbariérové.

 

Popis služby

V chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V bytech chráněného bydlení se s uživateli pracuje převážně individuálně, součástí je i skupinová práce. S uživateli pracujeme na základě jejich individuálních plánů, které jsou prvotně vytvořeny s uživatelem při jeho nástupu do chráněného bydlení, posléze jsou v pravidelných ¼ ročních intervalech revidovány a doplňovány. 

Uživatelům je na základě individuálního plánu a potřeb poskytována asistence v rozmezí domluveném s uživatelem dle jeho potřeb, minimálně však ve výší 4 hodin týdně.

Převážná většina uživatelů Chráněného bydlení chodí do zaměstnání, tudíž největší část asistence je poskytována v odpoledních a podvečerních hodinách.  Snažíme se, aby se den našich uživatelů co možná nejvíce podobal dni jejich vrstevníků. Tzn., že ráno odcházejí do zaměstnání (zpravidla chráněné pracovní zaměstnání), odpoledne se z práce vrací, to už je na bytě asistence, která uživateli dle jeho potřeb pomáhá v soběstačnosti ohledně vedení domácnosti (vaření, praní, úklid, nákupy) a také v sociálních interakcích (vyhledávání akcí, návštěva kulturních akcí, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u lékařů). Asistenti vedou uživatele k co možná největší soběstačnosti s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti. 

Během celého týdne se uživatelé mohou účastnit akcí, které pro ně pořádány střediskem, např. různé kroužky – šikovné ruce, cvičení, sociální kurz, apod., příp. se mohou účastnit akcí, které pořádají jiné organizace, např. Apla, o. s. Martin, Etincelle o. p. s., Startujeme, o. p. s.

Pracujeme na základě principů metody plánování zaměřeného na člověka, pořádáme plánovací setkání, kde se schází uživatel služby, jeho blízké okolí a lidé, kteří s ním pracují, zde se domlouvá individuální plán. 

V chráněném bydlení je poskytována asistence dle individuálních potřeb uživatele, asistence je poskytována při činnostech, které jsou s uživatelem domluveny.  V celé službě hodně dbáme na udržování sociálních vztahů a vazeb, které má uživatel z minulosti.  

 

Chráněné bydlení v uplynulém roce 2016, plány na rok 2017

Rádi bychom Vás seznámili s některými změnami a událostmi, které nám přinesl rok 2016 v našem chráněném bydlení.

Asi největší změnou je zrušení přechodového bydlení (1. patro ve středisku Zvonek) z důvodu rekonstrukce. Většina našich uživatelů se v tuto chvíli nachází v bytech na Praze 4.

Velkým úspěchem byl odchod našich uživatelek P.G. a P.D. ze služeb chráněného bydlení do samostatného života. Děvčata k nám dochází na konzultace a za nás mohu jen říct, že z nich máme opravdu velkou radost. Do svého bydlení míří také uživatel F.Š., který se odstěhoval z Viktorinovy ulice do garsoniéry na sídlišti Novodvorská. F. se v novém bytě zabydlel a v roce 2017 by měl naše služby opustit a zkusit žít samostatně. Další výrazný posun do samostatnějšího života udělalo duo M.V. a M.Š., kteří se přestěhovali z bytu ve středisku v Šípkové ulici do bytu ve Viktorinově ulici, kde si vedou velmi zdatně.

Naše řady posílil koncem roku také nový uživatel J.S., který se u nás zatím rozkoukává. Změny se udály také v oblasti zaměstnání našich uživatelů. P.D. je od roku 2016 zaměstnána v tiskárně Tomos a.s., odkud na její práci máme jen ty nejlepší reference. Naše uživatelka H.T. byla zaměstnána v Diakonické akademii, kde se po dobu tří měsíců věnovala úklidu. Zde je již na pozici recepční / vítač zaměstnán náš uživatel M.Š., jehož hlas je pravděpodobně to první, co uslyší ti, kteří jdou na školení do Diakonické akademie. Také náš novic J.S. je již zaměstnán. Dochází do bistra “Mezi řádky” na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je jeho úkolem debarasování.

I v roce 2016 se naši uživatelé účastnili mnoha akcí. Za všechny bych zmínil březnovou návštěvu horské chaty s názvem Horský domov v Herlíkovicích v Krkonoších. Tato chata, kterou jsme navštívili již podruhé, poskytla našim uživatelům dokonalou zimní rekreaci, jejíž součástí byla celá řada výletů do blízkého okolí. V letních akcí bych rád vyzdvihl týdenní pobyt v terapeutické komunitě v Němčicích, kde nás vždy rádi přivítají. Naši uživatelé se zde podílejí na chodu celé komunity, pomáhají při krmení zvířat, mají služby v kuchyni nebo se účastní jiné, pro hospodářství podstatné, práce. Za tuto pomoc pro ně členové komunity vždy připraví program. Mezi oblíbené patří společné pečení buřtů, výlet do Písku či nedaleké Putimi.

 

V roce 2017 chceme pronajmout další byt, který by měl sloužit jako takzvaný přechodový. V tomto bytě by mohli být ubytováni uživatelé naší služby DOZP, kteří na to svými dovednostmi a kapacitou budou stačit nebo zcela noví uživatelé, které u nás přivítáme. Naším cílem je posouvat další uživatele do samostatného, respektive samostatnějšího života a celkově je podporovat v proaktivním životě.

 

Slovo uživatele

„V Šípkové se mi líbí. Chodím do centra denních služeb a tam mám taky dva kamarády, Janu a Lukáše. Bydlím tady od 16. listopadu 2011. Jezdíme na výlety. Byli jsme na výletě na hradě Švihov a bylo to super. Celý výlet se mi líbil a doufám, že se na nějaký hrad podívám. Také jsme byli na horách. Bylo to tam fajn. Užili jsme si sněhu a legraci. I ten výlet a divadlo bylo super. Bylo by fajn jet znova. V Němčicích byla sranda a našla jsem si nové kamarády. Zúčastnila jsem se i sportovních her v Tloskově. Vyhrála jsem zlato. Líbilo se mi tam. Na závěr jsme měli diskotéku a ohňostroj.“

Hanka T.

 

Formulář zájemce o službu 

Ceník - základní služby CHB

Ceník fakultativních a zprostředkovaných služeb

Veřejná sbírka na Epilepsy alarm